Merkez

  • Fatih Mahallesi Örnekköy yolu 1/1 Orhangazi, Bursa
  • aka@akaoto.com.tr
  • +90 224 270 33 00

Yeniköy Tesisi

  • Muradiye Mah. Damlar Mevkii 16800 Orhangazi, Yeniköy, Bursa
  • aka@akaoto.com.tr
  • +90 224 270 33 00
[ Önceliklerimiz ]

MES Uygulaması

MES (Üretimde Otomatik Veri Toplama) Projesi

AKA Otomotiv, üretim ve montaj hatlarında insan odaklı üretimin azaltılarak, verinin doğru ve hızlı bir şekilde toplanması, analizinin yapılması ve sürekliliğinin  işlenmesi amacıyla MES (Üretimde Yürütme Sistemi, Üretim Operasyon Yönetimi) sistemlerinin sürece dahil edilmesini hedeflemektedir. MES sistemi, üretim  merkezleri ile ERP arasındaki üretim süreçlerine ait bütün işleyişi yöneten entegre sistemler bütününü ifade etmektedir. Üretimde Dijitalleşme Projesi ile aşağıdaki  aşamaların dijital ortamda var olması sağlanacaktır. Üretim hatlarına sensörler, tabletler, kiosklar ve barkod okuyucuların katılmasıyla tüm üretim süreçlerini ERP  üzerinden izlenebilir hale gelebilecektir. Böylelikle operatörlere doğru iş emirleri ve kılavuzlar verilerek hata payı azaltılacak, kalite kontrol süreci izlenebilir hale  gelecektir.

MES, entegrasyon araçları sayesinde işletmede kullanılan farklı yazılım araçları ile entegre olabilecektir. Kalitesiz üretime sebep olan etkenler tespit  edilecek otomatik olarak fire takibi yapılabilecektir ve kalite süreçleri dijital ortamda takip edilebilecektir. Böylelikle ürün kalitesi en yüksek seviyeye  ulaşılabilecektir. Seçmiş olduğumuz MES programı şirketimizin kendi iç süreçlerini iyileştirmek için daha önceden yazılımını yaptığı ve proseslerine adapte ettiği Kaynak Girişleri ve İzlenebilirlik Sistemi, Yapay Zeka ile Görsel Hata Kontrol Programı , AKA Otomotiv İzlenebilirlik Portalı, CSL1 Kayıt ve Takip Sistemleri ile de bütünleşik çalışacak şekilde entegre edilmektedir.

Kalite

Kalite personeli gördüğü uygunsuzluk  veya kalitesizliği otomatik olarak MES’e  aktarılabilecektir. Kalite kontrol süreci  izlenebilir hale gelmesi sağlanabilecektir.

Anlık Veri ve Verimlilik Takibi

Fabrika/istasyon/hat/operatör  bazında üretim  verimliliği  analiz  edilebilecek  ve  otomatik olarak raporlanabilecektir. Toplanan  verileri gateway  üzerinden veri tabanına gönderilir.

Geri Bildirimler ve Aksiyonlar

Geri gelen bildirime göre MES, üretim  hatları için uygun olan aksiyonu başlatır.

Verimlilik Analizleri ve Raporlama

MES günlük raporlar hazırlar ve bu raporları  önceden belirlenmiş kişilere veya  departmanlara gönderecektir.

MES (Üretimde Otomatik Veri Toplama) Projesi_Yapay Zeka ile Görsel Hata Kontrol Programı

Sistem daha önce öğretilen verilere göre öğrendiği tanımlarına uygun herhangi bir hatalı görsel bulursa o hatayı ekranda işaretleyerek hatalı elcik uyarısında bulunur. Sesli ve görsel uyarıyla operatör anlık olarak bilgilendirir.


IoT Uygulamaları
SIRI Uygulaması