Merkez

  • Fatih Mahallesi Örnekköy yolu 1/1 Orhangazi, Bursa
  • aka@akaoto.com.tr
  • +90 224 270 33 00

Yeniköy Tesisi

  • Muradiye Mah. Damlar Mevkii 16800 Orhangazi, Yeniköy, Bursa
  • aka@akaoto.com.tr
  • +90 224 270 33 00
[ Önceliklerimiz ]

Sürdürülebilirlik Yaklaşımı

«Paydaşlarımızın bizimle çalışmayı seçtikleri şirket olmak» amacı ile ile iş yapma kültürümüzü çevresel, kültürel - sosyal fayda ve finans ekseninde oluşturarak faaliyetlerimizi sürdürülebilir bir gelecek odağında devam ettiriyoruz

Çevresel yaklaşımımız; kurumsal ve doğal mirasımızı korumaya odaklanarak; kaynak verimliliği, atık azaltımı, etkin çevre yönetimi,karbon ayak izi takibi, yenilenebilir enerji kullanımı, su elektrik doğal gaz kullanımı azaltma planı , etkin çevre yönetimi ve sürdürülebilir ürün tasarımı çevresinde toplanmaktadır.

Kültürel-sosyal yaklaşımımız; çalıştığımız sektörde çeşitlik ve kapsayıcılık konularında kurumsal ve operasyonel düzeyde dijital dönüşüm ve inovasyonu işlerimize entegre etmenin yanı sıra faaliyetlerimizi yeni teknolojilerle besleyecek girişimlere kaynak ayırmak ve toplumsal ilerlemelerin teşvik edilmesini içermektedir

Faaliyet gösterdiğimiz bölgede hiçbir ayrım gözetmeden, ulusal ve uluslararası standartlara uygun tüm hakların sunulduğu bir iş ortamı sağlamak , Adil, güvenilir ve insan haklarına saygılı politikaların desteklendiği bir çalışma ortamı , çalışanlarımıza dil, din, ırk, uyruk, cinsiyet, cinsel yönelim, sosyal veya kişisel durum, sağlık durumu, medeni hal, kişisel inanç, maluliyet durumu, yaş ya da yerel mevzuatlarla korunan diğer özelliklere bakılmaksızın tüm düzeylerde eşit fırsatlar sunarız. Tüm çalışanların temel insan haklarına saygı gösteririz. ILO’nun ayrımcılık yapmama, çocuk işçi çalıştırmama, zorla çalıştırmama, toplu sözleşme ve örgütlenme özgürlüğü ilkeleri çerçevesinde çalışır, şirketimizde ve iş ortaklarımızda aksi yönde uygulamalara izin vermeyiz.

Finansal yaklaşımı; ile iklim değişikliği ile mücadele, yenilenebilir enerjinin yaygınlaştırılması ve operasyonlarda akıllı fabrika uygulanması için aktif bir katılımcı olma ile birlikte gelir kar artışı sağlanması etik değerlerden uzaklaşmadan uzun vadeli büyümeyi içermektedir.

Çalışanlarımız

İnsan Kaynakları vizyonumuz,
1956 yılından beri süregelen firma geçmiş tecrübesiyle şekillendirdiğimiz insan kaynakları vizyonumuz Dijitalizasyon ve teknolojik gelişmeler odağında insana dokunan, çevreye ve tüm paydaşlara duyarlı, sürdürülebilir uygulamaları yaygınlaştırarak çalışanlar ve adaylar tarafından en beğenilen ve en çok tercih edilen bir organizasyon oluşturmak.
Bunun için çalışanlarımıza fırsat eşitliğine dayalı, farklılıklara ve etik değerlere saygılı, gelişim odaklı, yüksek performansı destekleyen kapsayıcı bir iş ortamı sunuyoruz.
Çalışanlarımzın motivasyonlarını artırmak amacıyla hobi kulüpleri, kadınlar gününde kadın çalışanlarımıza küçük hediyeler, çalışanlarımız ile birlikte aile piknikleri, 23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramında çalışanlarımızın çocuklarına küçük hediyeler v.b çalışmalar yapmaktayız.

Tedarikçilerimiz

Firma’nın ihtiyaç duyduğu tüm direk ve endirek malzeme ve hizmet satınalmalarında sürekli iyileştirmeye odaklı, kalite – termin ve fiyatta sürekli en iyi seviyede olmak. Vizyonumuz ile
Tedarikçilerimizi kalite, verimlilik, insan hakları, çalışma ortamı ve çevre performansı gibi ana sürdürülebilirlik alanlarında sistem ve uygulamalar geliştirmeleri yönünde teşvik ediyoruz. Satın alma sözleşmelerimize bu beklentilerimizi dahil ediyor ve aktif takip edilmesini sağlıyoruz. Faaliyetlerimiz kapsamında zorla ve zorunlu çalıştırma, çocuk istihdamı gibi uygulamalara izin vermiyor, insan hakları konusunda tedarikçi ve iş ortaklarımızdan da benzer bir yaklaşım benimsemelerini, operasyonları dâhilinde ilkelerimize uyumlu hareket etmelerini bekliyoruz. Bu nedenle, tedarikçi ve iş ortaklarımızla yaptığımız hizmet ve yatırım sözleşmelerinde çalışma ilkelerimizi belirterek bu konudaki uyumu garanti altına alıyoruz. Aynı zamanda tedarikçi firmalarımıza insan hakları, toplumsal etki ve çalışma hayatı konularını içeren eğitim programları uyguluyoruz.

Sürdürülebilirlik Raporu